View Event

Tradition and Innovation

om ledarskap och samverkan inom och mellan sociala system

Wednesday 7th November 2018 - Saturday 10th November 2018

Fredriksten, Halden, Norway

AGSLO: Arbetsgruppen for Studium av Ledarskap och Organisation

Introduction
Membership
Staff
Info & Fees
Web Sites

Introduction

Hur påverkar dagens explosionsartade evolution av nya nätverk, samverkans- och kommunikationsformer, människors behov av stabilitet och att ta vara på lärdomar? Vilka strukturer går förlorade och vilka bildas eller stärks i utvecklingens ibland ganska upprörda kölvatten? Var går de nya gränserna, och är de främjande eller kontraproduktiva?

Hur långt ska jag t.ex. som chef sträcka mig för att gå till mötes allt mer sofistikerad efterfrågan, eller som medarbetare hantera ett ökande flöde av uppgifter och trådlös teknologi?

Det är en ständigt återkommande utmaning hur man som ledare och medarbetare kan navigera mellan behov av tradition – och viktiga förändringar som involverar gränsöverskridande samverkan. Tenderar vi kanske att än mer hålla fast vid kända strukturer och mönster, när så mycket verkar flytande? Eller söker vi kanske ytterligare innovationer?

Hur kan vi samarbeta och komma vidare, tack vare eller trots, etablerade rutiner och gränser?

Stiftelsen AGSLO i samarbete med Nätverket för Nordiska Grupprelationskonferenser inbjuder till erfarenhetsbaserat lärande För att undersöka organisationspsykologiska förhållanden, medvetna som mindre medvetna, rationella som kontraproduktiva, formas genom konferensen en tillfällig organisation, speciellt designad för lärande genom erfarenhet och reflektion.

Inom ramen för denna läroverkstad, ges möjligheter att bl. a. utforska formella och informella roller, ledar- och medarbetarskap och att göra erfarenhet av olika samarbetsformer- och processer. För dig som tidigare deltagit i liknande konferenser finns möjlighet att delta i ett subsystem ”B”, med ett delvis annorlunda program.

Det kommer också finnas tillfällen att göra erfarenhet av konsultroll/er.

top of document

Membership

Konferensen vänder sig till chefer, teamledare, konsulter, HR-/specialister och till dig med intresse för ökad förståelse och verkningskraft, att i olika roller arbeta i och mellan grupper och organisationer. Konferensen är godkänd för underhåll av specialistkompetensen Arbets- och Organisationspsykologi i Sverige och Norge.

Konferensspråket är i huvudsak ”Skandinaviska”.

Vad du framförallt kan arbeta med, nå ökad kunskap om och få nytta av från denna och liknande typ av Grupprelationskonferenser, är - hur roller bildas och utvecklas och hur du och grupper påverkar och påverkas av grupprocesser, medvetna men också mindre medvetna - hur det är möjligt eller kanske utmanande att utöva, få eller ge någon inflytande, att leda och att följa - hur gruppkrafter kan inverka hindrande, eller främja arbetet med en uppgift, exempelvis vid innovationsarbete att gå från en tradition –
till en annan.

top of document

Staff

Konferensledare
Björn Josefsson  
organisationspsykolog och gruppanalytiker, NAV Arbetslivssenter samt VD Proforum AB

Biträdande konferensledare:
Birthe Johansen  
organisasjonskonsulent og gruppeanalytiker, MPO, Erhvervspsykologi, eget firma.

top of document

Info and Fees

7-10 November 2018

Plats
Fredriksten Hotell & Konferens, Halden, Norge

Pris
20000:- exkl. 25% moms, vilket inkluderar logi i enkelrum, helpension.

Studerande deltar till reducerat pris. Det finns möjlighet att ansöka om ett begränsat antal övriga reduktioner av konferensavgiften, följ kommande information via AGSLO´s hemsida, Agslo.se

top of document

Web Sites

AGSLO: http://www.Agslo.se

top of document